Voedselafval meten als start van een traject rond duurzame voeding

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Gezondheidsbevordering
Ondernemerschapsvorming

Wat?

GO! scholengroep Gent start een traject rond duurzame voeding met een nulmeting van het voedselverlies op school. Omdat duurzaamheid een van de kernwaarden van de school is, gingen de cateraar, de schoolteams en de leerlingen samen aan de slag om het voedselverlies op school te verminderen. De beginsituatie in kaart brengen, was de eerste stap.

Waar? Wie? Wanneer?

GO! scholengroep Gent (33 basis- en secundaire scholen en centra), met ongeveer 12 000 leerlingen. De nulmeting vond plaats in mei 2019.
Dit typeert onze scholengroep:

Wij willen een pionier zijn in het onderwijsveld. In eerste instantie op het vlak van onderwijsinnovatie, maar ook bv. op het vlak van duurzaamheid.

Dwarsverbanden

De meting van het voedselafval in functie van een traject rond duurzame voeding bevindt zich op het kruispunt tussen Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en STEM/onderzoekend leren. De leerlingen worden mee ingezet voor het meten en analyseren van de hoeveelheden afval. De uiteindelijke doelstelling is een duurzamer voedingsbeleid op school.

Rode draden in de aanpak 

De meting van het voedselafval is de start van een actiegericht sensibiliseringstraject dat GO! Scholengroep Gent aangaat in samenwerking met de cateraar. Omdat duurzaamheid een van hun kernwaarden is, wil de scholengroep met de cateraar, de schoolteams en de leerlingen aan de slag om het voedselverlies op school te verminderen.

Beschrijving/in de praktijk 

Nulmeting als startschot
Een meting van de hoeveelheid voedsel in de vuilnisbak was het startschot van een traject rond duurzame voeding in een tiental scholen van de GO! scholengroep Gent.

Beleidsmedewerker Eva Van Buggenhout vertelt: 

Omdat duurzaamheid een van onze kernwaarden is, willen we met de cateraar, de schoolteams en de leerlingen aan de slag om het voedselverlies op school te verminderen. De beginsituatie in kaart brengen, is daarin voor ons de eerste stap.”

Emmers wegen
Na een gesprek met de – meteen enthousiaste – cateraar besloot het team voor het piloottraject te focussen op de warme keuken.

Tijdens een startdag kregen het keukenpersoneel en de projectverantwoordelijken per school algemene uitleg over duurzame voeding en praktische informatie over de meting. De nulmeting zelf ging de week nadien van start. In aparte emmers per voedselgroep werd het afval verzameld en gewogen. Het keukenpersoneel noteerde alles op een registratieformulier.

De metingen vroegen wel wat tijd, maar verliepen zeer vlot.

Afgezien van iets te kleine weegschalen hebben we weinig klachten gehoord. Hoe groter de school, hoe complexer de coördinatie van de meting, blijkt wel. Maar zelfs daar verliep alles naar wens.

Tijdens de meetperiode bracht de cateraar elke school een bezoek om problemen te detecteren, maar ook om omgevingsfactoren in de refter in kaart te brengen aan de hand van een checklist. 

 

Coaching aankoopbeleid
Op basis van de resultaten gaan de scholen concreet aan de slag.

De cateraar wil nu elke school individueel coachen in het afstemmen van het voedselaanbod op de vraag. Daar zien we al enkele quick wins. Zo wordt er blijkbaar behoorlijk wat soep weggegooid. Die kan perfect de dag nadien geserveerd worden, in de plaats van elke dag nieuwe soep te bestellen.

In de startfase kregen de leerlingen niet veel informatie over het hoe en waarom van de metingen, om de resultaten van de nulmeting niet te beïnvloeden. Maar nu wil de scholengroep ook met hen en met de schoolteams aan de slag in een actiegericht sensibiliseringstraject.

We willen scholen stimuleren om actieplannen uit te werken gericht op gedragsverandering. We plannen ook een nieuwe meting om na te gaan of de acties een impact hebben.

 

Succesfactoren
Wat de meting succesvol maakt?

Een goed contact met de cateraar die zelf ook wil verduurzamen is essentieel. Van bij de start zoveel mogelijk partijen met een verschillende expertise betrekken, zorgt bovendien voor een sterk gedragen project. We merken ook dat het belangrijk is om te focussen op de positieve beleving en om naar buiten te treden met je ervaringen. Het project leeft nu ook al binnen andere GO! scholengroepen. Het is super om te zien dat onze inspanningen andere scholen inspireren!

 

Meer inspiratiemateriaal rond voedselverlies: Kostbare kost: https://djapo.be/kostbare-kost/ of https://www.mosvlaanderen.be/kostbare-kost-aan-de-slag-voor-minder-voed…

Meer over het project: https://www.goodfoodatschool.be/nl/traject-go-scholengroep-gent 

Beeld: © Eva Van Buggenhout

voedselafval meten

Ook interessant

Scholen bouwen met sociale impact

# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Ondernemerschapsvorming

Bekijk dit voorbeeld

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Ondernemerschapsvorming

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld