Omgaan met maatschappelijke uitdagingen

Een lange stoet van maatschappelijke verwachtingen klopt aan de poort van onderwijs. Het is erg verrijkend om te zoeken naar verbindingen of dwarsverbanden tussen deze maatschappelijke thema’s zonder daarbij thematische verdieping uit het oog te verliezen. 
Laat je als school zeker  niet afschrikken door de veelheid en diversiteit aan maatschappelijke uitdagingen. Je hoeft zeker niet alles te ‘stapelen’ boven op het gewone curriculum.  

Deze website geeft je inspiratie om in te zoomen op de uitdagingen die passen bij je eigen context, en dwarsverbanden met andere maatschappelijke uitdagingen te leggen. Dat alles natuurlijk binnen de wettelijke kaders en passend bij je eigen schoolbeleid!
De praktijkvoorbeelden tonen hoe dwarsverbanden kunnen gerealiseerd worden. Laat je inspireren!

Vind hier jouw inspiratie

Header image front page

Een brede waaier aan uitdagingen

Van gezondheidsbevordering en verkeerseducatie tot burgerschapseducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling... Men kijkt heel vaak naar het onderwijs om een antwoord te bieden op de maatschappelijke vragen die opduiken.

De verwachtingen zijn hoog en er is nood aan houvast en inspiratie.

Ontdek het hier

Op zoek naar dwarsverbanden

Er zijn inhoudelijke overlappingen tussen de diverse maatschappelijke thema's. Daarnaast zijn er tal van competenties die voor verschillende thema's relevant zijn. En zijn er ook overlappingen in de methodieken die gebruikt worden om aan die thema's te werken.

Door als school bewust op zoek te gaan naar die dwarsverbanden, kan je 'nieuwe' thema's integreren met minimale inspanningen. Educaties overlappen en versterken elkaar.

Ontdek het hier

Rode draden in de aanpak

De school kan zelfstandig en verantwoordelijk bepalen op welke uitdagingen ze prioritair wil inzetten, binnen de wettelijke kaders, die niet vrijblijvend zijn. Dat doet ze liefst niet via enkel losse acties, maar via een mix van strategieën binnen een samenhangend beleid. Participatie van leraren, ouders, leerlingen en het hele schoolteam zijn hier cruciaal.

Ontdek het hier

Inspirerend voorbeeld

Op berenjacht met de loopfiets

# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Gezondheidsbevordering
# Verkeerseducatie
# Welbevinden

Bekijk dit voorbeeld

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Gezondheidsbevordering
Verkeerseducatie
Welbevinden
Bekijk alle voorbeelden

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld