‘Eau lala’ – Het belang van water vanuit EDO en Kunst

Cultuureducatie
Educatie voor duurzame ontwikkeling

Wat?

Het belang van water koppelen aan kunst: een perfecte match tussen Kunstkuur en 'Project W - Wereldwijs met Water' van Join For Water! Vrije Basisschool Belzele zette met de hele school het jaarthema 'Eau lala' centraal. In alle klassen werd vanuit EDO gewerkt rond duurzaam watergebruik. In het eerste leerjaar integreerde men in samenwerking met kunstacademie De Poel dit ook in de muzische lessen. 

Waar? Wie? Wanneer? 

Vrije Basisschool Belzele in Evergem gin aan de slag met het hele schoolteam in het jaarthema 'Eau lala' (2020-2021). Het 4de en 6de leerjaar waren de trekkers van Project W. in samenwerking met Join For Water, het 1ste leerjaar nam deel aan Kunstkuur van Cultuurkuur.

 

Dwarsverbanden

In Eau lala werd Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) gekoppeld aan cultuureducatie. Leerlingen leerden duurzamere keuzes maken rond water, zowel het direct water als het indirect water via voeding, kledij, papier...Ze leerden vaardigheden aan zoals systeemdenken, filosoferen en creatief denken. De leerlingen kwamen tot actie om hun waterafdruk op school te verkleinen. In het eerste leerjaar werd het belang van water verder verkend vanuit beeldende vaardigheden in muzisch opvoeding. Dit resulteerde in een digitale tentoonstelling. 

Rode draden in de aanpak

De rode draad was het jaarthema 'Eau lala', waarin zowel aan de eindtermen W.O. als aan muzische vorming werd gewerkt. In elke klas werd op een andere manier gewerkt, maar telkens met 'het belang van water' als centraal thema. Niet alleen in de lessen werd hierop ingezet. De infrastructuur werd met kleine ingrepen aangepakt waardoor de waterfactuur drastisch daalde. Ouders werden betrokken in een sneukel-fietstocht in de buurt met kleine opdrachtjes en bezoeken aan lokale handelaars. Vegetarisch voeding werd gepromoot en vaker aangeboden in de catering. Zo vergrootte het draagvlak in de school. 

Beschrijving/in de praktijk

Vrije Basisschool Belzele stapte in september 2019 reed in in 'Project W - WereldWijs met Water' van Join For Water. Bij het aanvragen van subsidies bij Cultuurkuur koppelde de school 'Project W' en Kunstkuur van Cultuurkuur aan elkaar. 2020-2021 werd daardoor een bijzonder jaar waarin de hele school inzette op het jaarthema 'Eau lala'. 

Gedurende het schooljaar werd elke maand een aspect van duurzaam omgaan met water in de kijker gezet door de trekkersklassen in een groepsmoment met alle klassen. Daar werd dan in de klas verder rond gewerkt. Binnen het jaarlijks project werkte elke klas het thema duurzaam omgaan met water uit a.d.h.v. educatief materiaal van Join For Water of a.d.h.v. een boek of themadossier van Djapo.

In het 4de en 6de leerjaar namen als trekkersleerlingen in Project W de watervoetafdruk van de school onder de loep vanuit design thinking. De leerlingen leerden duurzame keuzes te maken rond water via vaardigheden als systeemdenken, filosoferen en creatief denken. In een rondgang van klas tot klas maakten ze hun medeleerlingen warm om ook mee hun watervoetafdruk te verkleinen.

In het eerste leerjaar werkte juf Petra met de waterbundels van Djapo. De kinderen deden in W.O. aan systeemdenken rond thema's als het belang van water, watergebruik, water in de wereld, watersnood en watervervuiling. De kinderen gingen causaal redeneren: hoe meer blikjes op het strand, hoe meer vogels ziek worden; hoe meer vogels ziek worden, hoe ... enzovoort. Aan de hand van filmpjes, een verhaal of een foto werden de W.O.-lessen gekoppeld aan het artistieke. Dit resulteerde in een digitale tentoonstelling voor ouders. 

Zo versterkten beide projecten elkaar. 

Het maakte het schoolteam warm om ook op schoolniveau allerlei acties te ondernemen om de watervoetafdruk van de school te verkleinen. Dit resulteerde o.a. in een lagere waterfactuur, meer vegetarisch aanbod in de catering..

De school organiseerde als alternatief voor het schoolfeest een sneukelfietstocht voor ouders met hun kinderen langs lokale handelaars met opdrachten rond de watervoetafdruk. 

Leeshoek

Meer informatie op de website van Kunstkuur: Samen op weg met Kunstkuur | Cultuurkuur en op de website van Join for Water: Water voor mens en natuur | Join For Water

Plasticsoep

Ook interessant

Leerlingen onderzoeken de luchtkwaliteit en maken een filmpje van de droge resultaten

# Cultuureducatie
# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Mediawijsheid

Bekijk dit voorbeeld

Cultuureducatie
Educatie voor duurzame ontwikkeling
Mediawijsheid

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld