Memorydate, tools voor het organiseren van een ontmoeting op een erfgoedplek

Herinneringseducatie
Wereldburgerschapseducatie

Wat?

Het is een samenwerkingsproject tussen een OKAN-school (12- tot 18-jarigen), een school uit het secundair onderwijs en een erfgoedorganisatie. Jongeren leren elkaar en de erfgoedplek kennen aan de hand van thema’s, die hen kunnen boeien. Kan sport verbinden? Waar voel je je thuis? Wanneer voer ik actie? Kan kunst in tijden van oorlog? Tradities vroeger en nu. De theaterbewerking van Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans. Muziek. 

Wie? Waar? Wanneer?

We hebben de memorydate uitgeprobeerd met 5 WOI-musea: Talbot House, museum aan de IJzer, In Flanders Fields Museum, Westfront Nieuwpoort en Memorial Museum Pascchendaele 1917 (2017). Ook het toneelgezelschap Needcompany in Molenbeek deed mee (2018). Muziekclub 4AD nam dit concept ook op in een Europees project (2019). De scholen die meededen en nog altijd intekenen zijn vooral OKAN-scholen en BSO-, TSO-scholen 3de graad. 

Dwarsverbanden

De sleutelcompetenties:

  • competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid;
  • competenties in het Nederlands;
  • sociaal-relationele competenties;
  • burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven;
  • historisch bewustzijn
  • leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken;
  • zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid;
  • cultureel bewustzijn

Rode draden in de aanpak 

De overkoepelende doelstelling is om positieve beeldvorming te stimuleren. Meer kennis over het thema diversiteit leidt tot meer genuanceerde standpunten, merkten we.

ONTMOETING – Memory-date. Jongeren dichter bij elkaar brengen, want wederzijds respect ontstaat door ontmoeting. Filosoferen over oorlog & vrede op een historische herinneringsplaats aan de hand van een historisch personages / objecten. Jongeren maken zelf een verslag met memorydate - beelden over hun leven en hun indrukken op die herinneringsplekken. Deze ontmoetingen kunnen worden gefilmd of gefotografeerd met een tablet of smartphone.

VERDIEPING door middel van ERFGOED - Erfgoedorganisaties engageren zich om collectiestukken / verhalen op deze 'lieux de mémoires' in te zetten om ervaringen uit te wisselen. Jongeren gaan aan de hand van verhalen / objecten uit het museum hun levensverhaal vertellen. Ze ontdekken gemeenschappelijke aspecten en zoeken zo naar een verbinding tussen herkomstland en het land, waar ze momenteel wonen. Erfgoedorganisaties gebruiken competenties van vluchtelingen en erfgoed van vluchtelingen en integreren het in hun werking.

SOCIALE VAARDIGHEDEN IN ONDERWIJS - Onderwijs ondersteunen bij het aanleren van sociaal engagement bij jongeren. Zo kan je de motivatie van jongeren doen toenemen door het onderwijs levensecht te maken. Hen door middel van dit project sociale vaardigheden aan te leren, leren solidair te zijn en er te zijn voor anderen. Zo kan een buddy-project ontstaan, uit een erfgoedproject!

Je vindt een gedetailleerde handleiding met bijhorende inspirerende video’s van deze ontmoetingsdagen op de website: https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/educatief-aanbod/memorydate

Ook interessant

Basisschool Windroos werkt aan sociale vaardigheden met dans en beweging

# Cultuureducatie
# Wereldburgerschapseducatie
# Welbevinden

Bekijk dit voorbeeld

Cultuureducatie
Wereldburgerschapseducatie
Welbevinden

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld