Scholen bouwen met sociale impact

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Ondernemerschapsvorming

Wat?

Onder impuls van Selab (https://selab.be/) nam de gemeente Wuustwezel sociale clausules op binnen de overheidsopdracht voor het bouwen van gemeenteschool ‘t Blokje. Hiervoor maakte ze gebruik van sociale acties zoals samenwerken met sociale economie, inzetten op vorming & begeleiding en samenwerken met onderwijs uit de regio. Dit alles met het oog op een win-win: de gemeenteschool krijgt een nieuw gebouw mét sociale impact.

Wie? Waar? Wanneer? 

Bouwopdracht van de gemeentelijke kleuter- en basisschool ’t Blokje in Wuustwezel.

Dwarsverbanden

Het project zet volop in op een win-win tussen onderwijs en sociale economie. Zo levert de bouw van een nieuwe school meteen leer- en opleidingskansen op voor doelgroepen. 

Het project is ook een uniek omdat het alle mensen samenbrengt die betrokken zijn bij sociaal aankopen: de politiek verantwoordelijke, de beleidsmensen en de aankopers van de gemeente en het OCMW

 (Selab-coördinator Greet Patho).  

Selab staat voor ‘sociaal economisch labo’ en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. Selab neemt de regierol op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

Rode draden in de aanpak

Inrichtende machten kunnen via hun aankoop- en infrastructuurbeleid een krachtige actor voor (sociale) duurzaamheid in het onderwijs. 
Voor de bouw van gemeenteschool ‘Blokje hebben de gemeente Wuustwezel en Selab de handen in elkaar geslagen voor Scoop Sociaal. Scoop Sociaal is een lerend netwerk om de aankopers van de gemeente en het OCMW te coachen in aankopen met sociale impact, ook in het onderwijs.
Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen. De gemeenten Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel maken deel uit van Selab en verbinden zich om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie.
 

 

Ook interessant

‘Eau lala’ – Het belang van water vanuit EDO en Kunst

# Cultuureducatie
# Educatie voor duurzame ontwikkeling

Bekijk dit voorbeeld

Cultuureducatie
Educatie voor duurzame ontwikkeling

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld