Refter make-over

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Gezondheidsbevordering
Welbevinden

Wat?

Een werkgroep in het IMS in Borgerhout stelde een actieplan op om gezonde en duurzame voeding een plek te geven op school. De leerlingen toverden de refter om tot gezellige ontmoetingsplek en ze kookten met voedseloverschotten bij lokale handelaren. 

Waar? Wie? Wanneer?

Instituut Maris Stella Sint-Agnes in Borgerhout. Ongeveer 620 leerlingen. Middelbaar onderwijs ASO, TSO en BSO + OKAN-klassen. 
Wanneer: het project vond plaats in het schooljaar 2018-2019.

Refter make-over

Dwarsverbanden

Dit project bevindt zich op een kruispunt van gezondheidseducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Richtlijnen rond gezonde voeding wijzen immers in de richting van een aangename eetomgeving. Bovendien was er door het inzetten van voedseloverschotten én het hergebruik van materialen aandacht voor de circulaire voedingsketen en economie (milieueducatie). Door de verdeling van gezonde lunches was er ten slotte ook aandacht voor armoedebestrijding.

Rode draden in de aanpak

Het project rond duurzame en gezonde voeding werd schoolbreed gedragen: ouders, leerlingen, leerkrachten en personeel werden betrokken. Een werkgroep met leerlingen uit alle graden ontwierp een actieplan en voerde het uit. Tot slot werd ook de schoolomgeving betrokken bij het plan, m.n. de lokale handelaars en Kringwinkel. 

Beschrijving/in de praktijk 

In het IMS stelde een werkgroep duurzame en gezonde voeding een actieplan op waarmee personeel, leerlingen en ouders aan de slag konden gaan. In het plan lichtten twee acties op.

Nassira Arbakan, docente Voeding aan het IMS, vertelt: 

Een aangename eetomgeving speelt een belangrijke rol om een gezond voedingspatroon te stimuleren. Leerlingen van verschillende richtingen en graden gaven de refter samen een make-over. Verder verzamelden ze bij lokale handelaars voedseloverschotten en leerden er tijdens workshops mee koken. 

1001 ideeën
Tijdens een workshop brainstormden de leerlingen en visualiseerden ze alle ideeën op moodboards en in plannen. Zo rees al snel het idee om de smeltkroes die de school is weer te geven in de refter, bijvoorbeeld met vlaggen of wereldkaarten. Gezelschapsspelen en een berichtenmuur toverden de ruimte om tot een echte ontmoetingsplek. Een houten zitbank, een muurschilderij en een betere inrichting van de keuken werkten het interieurplan af.

Van idee tot atelier

Voor de inrichting hergebruikten de leerlingen zoveel mogelijk bestaande materialen en voorwerpen. 
Spullen uit de Kringwinkel zoals kaders en poefjes kregen een nieuw leven als decoratie-element. Zelfs voor de houten zitbank recycleerden de leerlingen planken uit oude kasten.

Leerlingen uit de afdeling Mode kleedden met hun stilistische blik het nieuwe interieur aan. Tijdens het project werden de leerlingen niet alleen vaardig in houtbewerking, maar ook in het planmatig aanpakken van een project. 

Koken met restjes
De leerlingen gaven de voedseloverschotten uit de lokale supermarkt een tweede leven. Na een inspirerende workshop kookten de leerlingen van de afdeling Voeding heerlijke gerechtjes met kromme groenten en andere eetbare voedseloverschotten. Ze vermeden op die manier niet alleen voedselverlies, maar boden ook een gezonde lunch aan leerlingen die niks te eten mee hadden.

We hebben zelf producten geplukt en daarmee verse soep gemaakt. De volgende stap was werken met voedseloverschotten. Je merkt aan de leerlingen dat ze dit heel interessant én plezant vinden. Ze vinden het leuk als ze weer iets nieuws in de refter kunnen proeven.

Deze actie kadert in GoodFood@School, een project van Rikolto i.s.m. Ondergrond vzw.

Ook interessant

Scholen bouwen met sociale impact

# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Ondernemerschapsvorming

Bekijk dit voorbeeld

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Ondernemerschapsvorming

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld