Naar een geïntegreerd voedingsbeleid: het verhaal van De Wijnpers

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Gezondheidsbevordering
Ondernemerschapsvorming

Wat?

De Wijnpers werd in het najaar van 2019 “School Food Lab”, pilootschool, van GoodFood@School, waarbij ze stapsgewijs een geïntegreerd duurzaam voedingsbeleid uitbouwen.

Waar? Wie? Wanneer?

De Wijnpers is een provinciale land- en tuinbouwschool in Leuven die bso-, tso- en kso-studierichtingen aanbiedt.

Dwarsverbanden

Door zowel met leerlingen, leerkrachten, directrice als de technisch adviseur na te denken over manieren over hoe gezonde en duurzame voeding naar voren kan worden geschoven, wordt verbinding gemaakt tussen gezondheids- en duurzaamheidseducatie, een gezond en duurzaam voedingsaanbod, tuinbouwlessen en de ondernemingszin van leerlingen. Verschillende van hun acties leiden ook tot afvalvermindering.

Rode draden in de aanpak

In het tweejarig traject als School Food Lab werkt de school aan een samenhangend beleid rond voeding. Zowel in de lessen en projecten als in de refter en op beleidsniveau wordt gewerkt rond gezonde en duurzame voeding. De participatie van het schoolteam en de leerlingen, alsook overleg met en tussen andere betrokkenen zoals de ouders van de school vormen hierbij de rode draad. Door op leuke manieren zo veel mogelijk mensen binnen en rond de school te betrekken, wordt ook een breed draagvlak gecreëerd om rond gezonde en duurzame voeding aan de slag te gaan.

 

De wijnpers

Beschrijving/In de praktijk

Als School Food Lab van het programma GoodFood@School werkt De Wijnpers in Leuven haar voedingsbeleid verder uit. Belangrijk hierbij is dat het om een geïntegreerd voedingsbeleid gaat, dat als rode draad binnen de school fungeert: in de lessen, acties, uitstappen, het lunchaanbod, tussendoortjes en communicatie. 

Om dit te bereiken heb je draagvlak nodig en  is participatie van verschillende betrokkenen onmisbaar. Een groep enthousiaste leerkrachten verzamelde zich en een tiental gemotiveerde leerlingen werden opgeleid tot voedselambassadeurs binnen de school: de GoodFoodies.

De werkgroep begon met hun huidige inspanningen op te lijsten en hun ideale school te schetsen. Ze benoemden een aantal aandachtspunten waar ze in eerste instantie rond wilden werken. In een maandelijks overleg volgen we vervolgens het actieplan op.

De GoodFoodies zetten acties op poten om hun medeleerlingen te informeren en te laten nadenken over de betekenis en impact van gezonde en duurzame voeding. Zo organiseerden ze bijvoorbeeld een muzikale brooddozencheck: de brooddozen van de medeleerlingen werden gecontroleerd aan de hand van een checklist met duurzaamheidscriteria. De leerlingen die minstens vier criteria konden aanduiden, mochten een plaatje aanvragen bij de DJ op de speelplaats. Ook de leerkrachten en directie werden gecontroleerd. De GoodFoodies hielden de resultaten van de brooddozencheck nauwkeurig bij en goten de bevindingen in een overzichtelijke infographic. Die laat zien dat de school al goed bezig is, maar toont ook waar er nog ruimte voor verbetering is. Het filmpje van de brooddozencheck kan je hier bewonderen!

Speelplaats

Een andere actie van de GoodFoodies had als doel om de leerlingen meer water en minder ongezonde dranken te laten drinken. Hiervoor organiseerden ze een hippe bar op de speelplaats met water dat gepimpt kon worden met fruit en kruiden. De bedoeling is om dit ook te verankeren in het dagelijkse aanbod!
In lijn met de acties van de GoodFoodies werden ook verschillende events in een duurzaam jasje gestoken. De Sint bracht voor alle leerlingen en leerkrachten een herbruikbare drinkbus. Tijdens de gezonde week van de eerstejaars werd elke dag een gezond ontbijt georganiseerd en werden activiteiten rond gezondheid georganiseerd, zoals het onderzoeken van de nieuwe gezondheidsdriehoek. Verder organiseerden een aantal geëngageerde leerkrachten op de kerstmarkt een workshop voor ouders rond gezonde en duurzame brooddozen. De ouders kregen hier ook de receptenboekjes mee naar huis.

Ook het aanbod in de refter werd onder handen genomen. Tegenwoordig worden enkel nog bruine broodjes aangeboden en een aantal soorten beleg zijn aangepast: de hesp is vervangen door bio kipfilet, de martino door vegetarische martino en de broodjes kip curry zijn ook vervangen door een vegetarische variant. De keuze van deze spreads werd bepaald door de GoodFoodies.

Tenslotte engageert de afdeling tuinbouw zich om nog meer en gevarieerder in te zetten op het aanbieden van seizoensgroenten aan de eigen schoolkeuken. Dagelijks wordt al verse soep gemaakt met groenten van eigen kweek. De volgende stap is om ook voor de slaatjes een duurzaam alternatief te bieden. Hiervoor zal de schoolkok eerst een gerichte bijscholing volgen.

goodfoodies

Ook interessant

Scholen bouwen met sociale impact

# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Ondernemerschapsvorming

Bekijk dit voorbeeld

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Ondernemerschapsvorming

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld