JOS (Jij op school)

Cultuureducatie
Educatie voor duurzame ontwikkeling
Mediawijsheid
Wereldburgerschapseducatie

Wat?

1 lesuur in de week waarbij o.a.
a.    Jongeren leren zichzelf kennen. 
b.    Jongeren leren anderen kennen.
c.    Jongeren leren zichzelf uiten = Jongeren onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten.
d.    Jongeren leren argumenteren, vergaderen…
e.    Jongeren leren zich ontstressen
f.    Jongeren aanmoedigen om zich te engageren voor…

Waar? Wie? Wanneer?

Freinetatheneum De Wingerd, Neermeerskaai 1A, 9000 Gent
Leerlingen 2e graad aso richting humane wetenschappen, wetenschappen, Latijn
Heel het schooljaar 1 lesuur in de week
 

Dwarsverbanden

De sleutelcompetenties:
•    competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid;
•    competenties in het Nederlands;
•    digitale competentie en mediawijsheid;
•    sociaal-relationele competenties;
•    burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven;
•    competenties inzake duurzaamheid;
•    juridische competenties;
•    leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken;
•    zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid;
•    ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties;
•    cultureel bewustzijn en culturele expressie. 
 

kwaliteit van leven

Rode draden in de aanpak 

De jongere staat echt centraal.

In dit uur wordt er stil gestaan bij de jongere en zijn omgeving. Dit is verschillend van groep tot groep omdat dit afhankelijk is van de groep en van de leerkracht. 
Er wordt ook gewerkt met de talenten van de JOS-leerkrachten waarbij er een carrousel gebeurt bij de groepen.
Leerlingen worden ook bevraagd over dit uur. Er wordt naar gestreefd dat de groep een bepaald engagement opneemt. Het engagement staat niet vast. Dit komt van de leerlingen uit.

Beschrijving/in de praktijk

De start van het schooljaar worden er groepsverbindende activiteiten georganiseerd zodat het een veilige omgeving wordt om in te werken.
Vervolgens gaan de leerkrachten aan de slag om samen met de jongere een zoektocht te maken: Wie ben ik? Hoe kom ik over? Hoe ervaart de groep mij? …
Er is elke week ook nog een klasoverleg waar verschillende zaken kunnen besproken worden in de klas. Tijdens het JOS-uur krijgen leerlingen handvaten om dit aan te pakken. Hoe argumenteren? Hoe leren luisteren naar elkaar? Hoe proberen te verwoorden wat de andere zegt?
De leerling krijgt veel prikkels. Tijdens dit uur maken jongeren kennis met verschillende manieren om zich te ontstressen, te leren omgaan met al deze prikkels.
De leerkrachten proberen een engagement uit de jongeren te verkrijgen. Dit is van groep tot groep verschillend. Het kan ook mislukken. Dan wordt ook besproken hoe dit komt.
Vorig schooljaar hebben leerlingen van de tweede graad  een forum georganiseerd voor alle leerlingen van de tweede graad. Hieruit hebben ze allerlei voorstellen gegeven wat we als school kunnen doen voor het klimaat. Daarna zijn al deze voorstellen verwerkt in een enquête om te bevragen wie voor of tegen was. De voorstellen die door de meerderheid zijn goedgekeurd zijn opgenomen in het manifest.
De school heeft een milieuboom in de overdekte zaal waarop het klimaatmanifest terug te vinden is. 
 

Ook interessant

Scholen bouwen met sociale impact

# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Ondernemerschapsvorming

Bekijk dit voorbeeld

Educatie voor duurzame ontwikkeling
Ondernemerschapsvorming

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld