Diversiteit als onderwerp van uitwisseling

Diversiteit
Kinderrechteneducatie
Mensenrechteneducatie

Wat?

Interview met twee Ecuadoraanse en twee Vlaamse leerkrachten, die op verschillende manieren samenwerken rond kinder- en mensenrechten. De Vlaamse leerkrachten gingen op bezoek in Ecuador.

Waar? Wie? Wanneer?

Scholenband tussen Scharrel uit Minderhout en Juan Enrique Pestalozzi in Ecuador. Dit zijn twee basisscholen; Juan Enrique Pestalozzi biedt ook onderwijs aan kinderen met specifieke noden. 

Dwarsverbanden 

De Ecuadoraanse school is een school voor kinderen met en zonder verstandelijke beperking. Dat maakt het extra interessant om met de leerlingen en leerkrachten stil te staan bij onderwerpen als vooroordelen en privileges. De activiteiten tonen gelijkenissen en verschillen tussen de scholen en bevorderen een open houden ten aanzien van diversiteit. 

Rode draden in de aanpak

De leerkrachten organiseerden samen verschillende activiteiten voor de leerlingen; in België en in Ecuador deden ze dezelfde activiteiten. Daarnaast wisselden de leerkrachten van gedachten over vooroordelen, privileges en diversiteit. Dit opende hun blik en zorgde voor heel wat nieuwe inspiratie en inzichten om mee te geven aan hun leerlingen. 

Beschrijving/in de praktijk 

Eén van de activiteiten die de scholen samen deden, heet 'een typische dag uit je leven'. Leerlingen maken individueel een tijdslijn van hoe hun doorsnee dag eruit ziet. Beide scholen samen spreken een kleurcode af, bijvoorbeeld:

  • slaap: oranje 
  • onderweg: roze
  • eten: geel 
  • verzorging: groen 
  • school: paars
  • hobby/vrije tijd/spelen: rood 
  • werk/klusjes: blauw
  • huiswerk: grijs

Deze tijdslijn kunnen ze aanvullen met tekst of tekeningen om hun activiteiten te verduidelijken. Bijvoorbeeld: Zo verplaats ik me naar school (fiets, bus, te voet, auto, trein, …), deze hobby’s heb ik, dit eet ik ’s ochtends, zo was ik me, enz.
Vervolgens maken de leerlingen in groepjes van 3 of 4 een tijdslijn met tekst en tekeningen van hoe ze denken dat een doorsnee dag van een leeftijdsgenoot in de partnerschool er zou kunnen uitzien.
Aan het einde van de activiteit gaan alle leerlingen in een kring zitten en bespreken ze de tijdslijnen: welke gelijkenissen en verschillen denken ze dat er zijn tussen een doorsnee dag in België en in de partnerschool? Waarom? 
Wissel dan (foto’s van) de tijdslijnen uit met die van je partnerschool. Van zodra je deze ontvangen hebt, kan je deze opnieuw bespreken en vergelijken: komt de dagindeling van de partnerschool overeen met wat de leerlingen dachten? Hoe zou dat komen? Leg de link met beeldvorming, vooroordelen, en het belang van betrouwbare feitelijke informatie. Had de partnerschool een juiste inschatting van de Belgische dagindeling gemaakt? Bespreek ook hier de mogelijke oorzaken. Laat leerlingen vragen bedenken die ze hebben voor hun leeftijdsgenootjes in de partnerschool, en beantwoord eventuele vragen uit de partnerschool.

 

Link naar het artikel op de website scholenbanden.be: 
https://www.scholenbanden.be/nl/inspiratie/inspirerende-activiteiten/di…

Ook interessant

Een ecologische kruisbestuiving

# Diversiteit
# Educatie voor duurzame ontwikkeling
# Milieueducatie

Bekijk dit voorbeeld

Diversiteit
Educatie voor duurzame ontwikkeling
Milieueducatie

Heb je zelf een voorbeeld?

Misschien heb jij ook een voorbeeld dat je wil delen? Stuur het contactformulier door, en we bekijken samen hoe jouw voorbeeld een plek kan krijgen.

Deel een inspirerend voorbeeld